Kaliteden Asla Ödün Vermeyiz!

 • en
 • de
 • tr

ISO/TS 16949

16 Mart 2018      5053 Okuma

Firmamız, otomotiv sektöründe kalite yönetim sistemi olan ISO/TS 16949 belgesine sahiptir.

ISO 16949 standardı global otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. FORD,GM ve CHRYSLER’in hazırladığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsamaktadır.

ISO/TS 16949 Standardı İle,

 • Otomotiv sektörünün bilgi birikimini bir araya toplamak,
 • Ürün kalitesini iyileştirmek,
 • Tedarikçi zincirini geliştirmek,
 • Tüm sektörün aynı kalite sisteminde buluşmasını sağlamak,
 • Verimliliği arttırmak,
 • Ana sanayinin farklı denetim tipleri uygulamasını önlemek,
 • Sektörün nitelik ve kalite düzeyini arttırmak,
 • Tüketiciye daha güvenilir ürünler sunmak.

ISO/TS 16949 Maddeleri
1. 
Kapsam,
2. Bilgi Referanslar,
3. Terimler ve Tanımlar,
4. Kalite Yönetim Sistemi,
5. Yönetim Sorumluluğu,
6. Kaynak Yönetimi,
7. Ürün Gerçekleştirme,
8. Ölçme, Analiz ve İyileşme.

ISO/TS 16949 asağıdaki üreticilere ve tedarikçilerine uygulanır,

 • Kalite Sistem Değerlendirmesi (QSA),
 • Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP) ,
 • İleri Ürün Kalitesi Planlaması (APQP) ,
 • Potansiyel Hatalar ve Etkilerinin Analizi (FMEA),
 • Temel İstatistik Proses Kontrolü (SPC),
 • Ölçme Sistemleri Analizi (MSA).

ISO/TS 16949 ÖNEMLİ TANIMLAR

Üretim:

 • Malzemelerin üretimi,
 • Servis parçalarının üretimi,
 • Montaj,
 • Isıl işlem, kaynak, boya, kaplama veya diğer işlemleriçin proseslerin gerçekleştirilmesi

Kestirimci bakım: Bakımdan kaynaklanan problemlerin ortaya çıkmaması için proses verilerinden elde edilen sonuçlara yönelik önleyici faaliyetler.

Önleyici bakım: Ekipman hataları nedeniyle üretimin kesilmesini önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen planlı bakım aktiviteleridir.

Pahalı navlun: Sözleşmede belirtilenden farklı olarak ödenen extra maliyetlerdir.
Not: Metod, miktar, planlanmamış veya geç sevkiyatlardan kaynaklanabilir.

Yardımcı tesis: Üretime yönelik işlemlerin gerçekleşmediği ancak üretim tesislerine destek veren tesislerdir.

Tesis: Katma değer oluşturan proseslerin gerçekleştirildiği yerdir.

Özel karakteristikler: Ürün veya üretim prosesine ait proses parametreleridir. Yasalara uyum, uygunluk, fonksiyon, performans veya bir sonraki prosese ait emniyet ve uygunluğu tarif eder.

ISO/TS 16949 Sisteminin Yararları

1. Otomotiv sektöründe ürün ve süreç kalitesi ile ilgili tedarik zincirini iyileştirir,
2. Otomotiv endüstrisinde yaygın ve tutarlı uluslar arası kalite sistem gerekliliklerini içermektedir,
3. Tedarikçi kalitesinde güven sağlar,
4. Belgelendirme denetimleri için referans standart olma özelliğine sahiptir,
5.
 Küresel pazarda kabul edilir bir standart olma özelliğine sahiptir,
6. Müşteri memnuniyetini öncelikli kılan süreç odaklı denetim için alt yapı oluşturur,
7. Rekabet avantajı sağlar.

ISO/TS 16949 standardının otomotiv sektörünün bazı özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletilmesiyle oluşmuştur. ISO/TS 16949 üç büyük motor üreticisi Chrysler, Ford ve General Motors’un tedarikçilerine uyguladıkları kalite güvence gereksinimlerini standardize etmeleriyle Ağustos 1994’te yayınlanmıştır. Günümüzde motor üreticileri tedarikçileri için zorunlu bir standard haline gelmiştir.

ISO/TS 16949 Sisteminin Yapısı
26 Mart 2002 tarihinde yayınlanan 2. Revizyonu ile ISO 9001:2008 standartları ile uyumlu hale getirilmiştir.

 

                                                                          KALİTE POLİTİKAMIZ

 

 İLGİLİ TARAFLARIN UYGULANABİLİR BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK

 Müşteri ve diğer ilgili tarafların uygulanabilir beklentilerini tanımlamak, bu çerçevede firmamızın  verimliliğini de  göz önünde bulundurarak gerekli  faaliyetleri uygulamak.

 

ÇALIŞANLARIN KATILIMI

Çalışanlarımızın eğitimlerini sürekli kılarak iş kalitesini arttırmak, önerilerinden yararlanarak gelişme katkıda bulunmalarını sağlamak, motivasyonunu iyileştirerek iş verimini yükseltmek.

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK

 Tüm hedefleri sürekli iyileştirme çerçevesinde belirlemek ve takip etmek,

 Proses yaklaşımını yerleştirecek sürekli gelişimi kalıcı kılmak,

 

TEDARİKÇİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Ürün kalitesini etkileyen girdiler temin eden tedarikçilerimizi denetim uygulayarak performans gidişatını izleyerek geliştirmek ve gerekli desteği vermek.

 

ÇEVREYE DUYARLILIK

Enerji ve doğal kaynakların tükenebilir olduğunu göz önünde bulundurarak çevresel etkileri belirlemek ve gerekli önlemleri almak.

 

 

 

 

BOZTEKİN A.Ş Çalışanları olarak yukarıda belirtilen Kalite Politikamız kapsamında çalışmalarımızı yerine getirmeyi TAAHÜT ederiz.

 

 

   GENEL MÜDÜR

 

 Yayın Tarihi: 10/07/2017      FR-032  REV01

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 - Powered By Boztekin